باتشکرازدوست عزیزم شاپرک که دردرست کردن این سبزه خیلی راهنمایی ام کرده

من حدود٢ روزپیش شروع کردم به درست کردن این سبزه

موادلازم:

تخم خرفه

خاکشیر

بزرک سیاه

پنبه

تنظیف

چسب

میاییم خرفه وخاکشیررونسبت ٣ به ١ باهم مخلوط میکنیم وتوش آب میریزیم به اندازه ای که روی تخم هامون روبگیره ومیذاریم ۴ ساعت تا خیس بخوره

همین طوربزرک سیاهمون روهم باآب مخلوط میکنیم ومیگذاریم حدود۴ ساعت خیس بخوره مال من حدود۵ ساعت موند

 

میتونیدروی آبکش کارتون روانجام بدین ولی من آبکشی نداشتم که گردباشه واسه اون خاطربااین قالب تقریباگردکارم روانجام دادم

 

 

 DSC03525

 

بعدش میاییم روقالبمون پنبه میچینیم

 

DSC03526

 

بعدش هم باتنظیف محکمش میکنیم وبعضی جاهاش روباپنبه پرش میکنیم که به صورت نیم دایره دربیاد

 

DSC03527

 

بعدبا آب پاش کاملاپنبه تون روآبکی میکنین بعدموادتون روهرمدلی که خواستین توی ظرف موردنظرمیکشین من این مدلی کشیدم میخواستم به توپ فوتبال شبیه بشه که نشد

 

DSC03529

 

بعددوباره باآب پاش آب پاشی میکنیم وسرش هم یه نایلون میاندازیم وچندجای نایلون روهم پاره میکنیم

نایلون روتازمانی که جوونه بزنه روش میزاریم بمونه

 

DSC03530

 

بعدش روزی دوباربهش سرمیزنیم وباآب پاش بهش آب میدیم

وبعدیک روزونیم میبینیم که کاملاجوونه زده

 

DSC03533

 

من این عکس روامشب براتون گرفتم وفرداهم براتون ازمراحل رشدش عکس میزارم

 

این سبزه حدود۶ روزآماده آماده هستش پس ازفردادست به کاربشینلبخند

 

این عکس هم امروزصبح (چهارشنبه)براتون گرفتم

 

DSC03536

 

 

 

DSC03538

 

 

DSC03545