ببخشین دوستان این چندوقت اصلانتونستم برسم وبلاگم روآپ کنم

الان اومدم بایه مربای خوشگل

فصل پرتقال که تموم میشه وهیچ کسی میلی به خوردن پرتقال نداره منم مرباش رودرست کردم

 

 

مربای پرتقال:

یه کیلوپرتقال

یه کیلوشکرمعادل 4 لیوان

2 قاشق غذاخوری زعفران دمکرده

2 لیوان آب

 

طرزتهیه:

میاییم پرتقالهاروبرش میدیم

 

 

ومیاندازیم توی آب ولرم تاتلخیش ازبین بره این کارروچندبارتکرارمیکنیم

 

 

بعدش شکروآب رومیگذاریم روی اجاق گاز کمی بجوشه وقوام بیادش

 

 

بعدش زیراجاق گازروخاموش میکنیم وباکفگیربه آرامی پرتقالهارومیاندازیم توی شربت قوام اومده

 

 

بعدش اجاق گازروروشن میکنیم به حدی که قل قل نزنه ولی بجوشه خیلی آروم

تازمانی روی اجاق قرارمیدیم که مربامون به حالت دلخواهمون رسیده باشه

ودرآخرهم زعفرانش روبه خاطرخوشرنگیش اضافه میکنیم ونوش جان میکنیم

 

 

 

لطفاعکسهاتون روبرام بفرستین تادروبلاگ بانام خودتون نمایش داده بشهقلب