این تزیین رومیزارم به خاطردوست گلم هستی جون

هستی جون انشاالله تولدت درستش کنی ولذتش روببری

عزیزم من روزپدربودکه رفتم خونه مامانم اینادیدم مامانم کیکی پخته میگه بیاوفاتزئینش کن

من وخواهرم هم موندیم چیکارکنیم رفتیم خامه قنادی فریزشده گرفتیم که کارمون راحت باشه

وازوسایلی که توخونه مامانم اینابودبرای تزئینش استفاده کردیم یعنی باکمبودامکانات

 

بایدیه کیک اسفنجی بپزیم

بعدش میاییم کیک روازوسط برش میدیم

 

 

بعدخامه رومیزنیم باهمزن تافرم بگیره زیادنمیزنیم هاکره بشه اونقدری میزنیم که فرم بگیره حدود5 دقیقه

 

 

بعدش روی یه دیس که میخواهیم کیکمون روتوی اون بزاریم واسه اطرافش کاغذروغنی میگذاریم من چون خونه مامانم نداشت نایلون فریزرانداختم

 

بعدش روی یه لایه کیک خامه میکشیم

 

 

بعدش میاییم هرچی میتونیم وسط کیک بزاریم رومیزاریم

ماگردومون تموم شده بود نگذاشتیم

 

 

 

 

بعدش لایه بعدی کیک روروی هم میزاریم

 

 

بعدش دوباره روش خامه میزنیم

 

 

 

وبعدش کامل صاف نمیشه بایدکمی بره داخل یخچال تاخامه هم خودش روبگیره تاجایی که میتونیم صافش میکنیم ومیزاریم یخچال

 

 

بعدش دوباره ازیخچال درمیاریم ودوباره خامه کشی میکنیم واین بارروش روهم تزئین میکنیم

 

 

 

ببخشین دیگه عکسی بهترازاین نداشتم که بزارم

بعدتزیین هم میشه این

بعداون نایلون فریزرروکه انداخته بودیم برای کناره هاش میکشیم میادبیرون تاقالبمون تمیزباشه وخامه ای نشه

 

 

این هم برش خورده اش

 

 

 

نوش جان