بیسکوییت دایجستیو:1 بسته

پنیرخامه ای کاله:1 بسته

خامه :1 بسته

کره:50 گرمی

ژله توت فرنگی:1 بسته

 

کره وبیسکوییت پودرشده رومیکس وپرس میکنیم توی یه قالب کمربندی بعدهم پنیروخامه روباهمزن زده تامخلوط بشن بعدهم نصف پودرژله که توآب جوش حل شده وسردشده رومخلوط کرده وهم میزنیم بعدهم مخلوط روروی موادبیسکوییتی میریزیم وصاف میکنیم ومیگذاریم حدود6 ساعت دریخچال بماندوخودش روبگیرد وبقیه پودرژله رومیتونیم باآب جوش مخلوط کرده وبعدازسردشدن بریزیم روی چیزکیک ودوباره دوساعت توی یخچال میذاریم تاببندد

 

میخواهین اگه برش کیک شماخوب بشه حدودنیم ساعت کیک روبیارین بیرون وبعدبرش بدین

 

 

لطفا عکسهاتون روبرام بفرستین تابانام خودتون دروبلاگ نمایش داده بشهقلب