دوستهای خوبم خواستم ازتون تشکرکنم که بانظراتتون وباعکسهاتون من رو دربهتر کردن وبلاگم کمک میکنین

عکسهای غذایی شمارودرتصاویرآشپزی شماقراردادم وقبلاازهمه دوستها هم تشکرمیکنمقلبخجالت

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

معمولا همه ماساندویج سازتوخونه داریم که بلااستفاده مونده اگه ازنونهای تست داشته باشم که میتونم چیزی درست کنم ولی اگه نداشته باشم میمونه

امروزاومدم وگفتم ببینم میشه چیزخمیری توی این ساندویج سازدرست کنم خیلی خوشگل شد

 

 

 

موادلازم:

تخم مرغ :دوعدد

روغن :نصف پیمانه

ماست:نصف پیمانه

بگینگ پودر:1 قاشق مرباخوری

آرد:ازیک پیمانه کمی بیشتر

نمک :نصف قاشق مرباخوری

 

طرزتهیه:

 

تخم مرغ وروغن راباهمزن بزنین تاخوب مخلوط بشه

ماست وبکینگ پودرراتوی ظرف دیگری باهم مخلوط میکنیم وبه تخم مرغ وروغن اضافه میکنیم

درحدمخلوط شدن به هم میزنیم زیادهم نزنین

آردونمک راباهم مخلوط میکنیم وبعداونهاروالک میکنیم

ویواش یواش به موادمون اضافه میکنیم تاخمیرمون یکدست شود

 

 

ساندویج سازراروشن کنیدوبزاریدکاملاداغ شود

مدل داغ شدن ساندویج سازهرکسی فرق میکنه مال من یه چراغی داره وقتی به برق میزنی روشن میشه وقتی کاملاداغ شدچراغش خاموش میشه

ازاین خمیربه اندازه یه قاشق بردارین وتوش بریزین

بعدموادگوشتی تان روتوش بریزین بازبایه قاشق خمیرروروش بدین که موادتون باخمیرپوشیده بشه

دردستگاه ساندویج سازتون روببندین تاپیراشکیها پخته وخوشرنگ بشه

 

 

 

نوش جونتون

 

لطفا عکسها تون روبرام بفرستین تادروبلاگ بانام خودتون نمایش داده بشه