سالادکلم:

این سالادجزوخوشمزه ترین سالادهاست

کلم پیچ

کشمش پلویی

گردو

شویدتازه

 

کلم هاروخردمی کنیم وباشویدکه خردشده قاطی میکنیم وتویش چندتا کشمش میریزیم

ورویش راباگردوتزیین میکنیم

 

برای سسش هم با سس مایونزخیلی خوب میشه

 

 

 

 

 

 

لطفا عکسها تون روبرام بفرستین تادروبلاگ بانام خودتون نمایش داده بشه